Tisk

Pracovnělékařské služby – změna právní úpravy od 1.listopadu 2017

Datum zahájení:
16. listopad 2017, 08:30
Datum ukončení:
16. listopad 2017, 13:30
Kód:
VS: 16517

Popis

 

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • zákon o specifických zdravotních službách(ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové prácepodle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ne vyhlášce
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • nový institut pověřeného poskytovatele
 • pracovnělékařské prohlídkyvstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky) • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
 • jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr(změna)
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • mladiství a žáci
 • financování(změna u vstupních prohlídek)
 • lékařské posudkyvýpis ze zdravotnické dokumentace (změna)
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky • nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu • aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • důsledky neprovedení prohlídkypodle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny)
 • postup uznávání nemocí z povolánípodle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 •  

Přednáší:

JUDr. Bořivoj ŠUBRT,  Praha

Termín:

16.listopadu  2017 ( čtvrtek ) od 8.30 hod. (8.00 prezence)

Místo:

Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Cena:

1800,- Kč /vč.DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Pracovnělékařské služby – změna právní úpravy od 1.listopadu 2017

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy