Tisk

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Obecné nařízení (GDPR) - zásadní změna zákona od května 2018 - se zaměřením na mzdové účetní a personalisty - změna místa konání : Dům techniky Pardubice, Nám.Republiky 2686 - vedle Vč. divadla Pardubice

Datum zahájení:
14. listopad 2017, 08:30
Datum ukončení:
14. listopad 2017, 13:30
Kód:
VS: 17117

Popis

 

 

Změna místa konání semináře : Dům techniky Pardubice, Nám. Republiky 2686

vedle Vč.divadla Pardubice

 

V květnu 2018 nabude účinnosti nové evropské nařízení upravující zpracování osobních údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation). To upřesňuje definici některých základních pojmů a pravidel pro zpracování osobních údajů a dále zavádí některé nové povinnosti pro správce a zpracovatele dat. GDPR rovněž významným způsobem zvyšuje sankce za porušení pravidel pro zpracování osobních údajů a to až na 20 milionů EUR. Seminář se bude zabývat především změnami, které GDPR obsahuje ve srovnání se současným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a na praktických příkladech ukáže, na co především by se měli správci a zpracovatelé zaměřit, aby v květnu 2018 byli v souladu s novou regulací. Zvláštní pozornost bude věnována pracovněprávní oblasti, ochraně soukromí a zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

 

Na semináři budou pojednány především tyto body:

 

-          nový právní rámec ochrany osobních údajů, rozšíření působnosti, implementace v právním řádu ČR

-          základní pojmy: osobní údaj, citlivý údaj, zpracování údajů, správce, zpracovatel (včetně nových náležitostí smlouvy o zpracování údajů)

-          základní povinnosti správce: zákonnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů a omezení doby uložení, integrita a důvěrnost dat a princip odpovědnosti

-          práva dotčených osob: právo na informace o zpracování, právo opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo na námitku

-          nové povinnosti: záznamy o činnostech zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

-             některá specifika zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě

-          novinky v dozoru: mezinárodní spolupráce, jednotné kontaktní místo, sankce

 

Přednáší:     Mgr. František NONNEMANN–10 let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy jako vedoucí právního oddělení. V roce 2016 přešel do soukromé sféry. Na téma ochrany osobních údajů také přednáší a publikuje, je mj. spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně osobních údajů i prvního českého komentáře ke GDPR.

 

   Termín:     14.listopadu 2017  / úterý /  od 8.30  / 8.00 prezence /

      Místo:    Dům techniky Pardubice, Nám.Republiky 2686 - vedle Vč.divadla Pardubice

       Cena:    1800,-Kč  /vč.DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Obecné nařízení (GDPR) - zásadní změna zákona od května 2018 - se zaměřením na mzdové účetní a personalisty - změna místa konání : Dům techniky Pardubice, Nám.Republiky 2686 - vedle Vč. divadla Pardubice

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy