Tisk

Očekávané změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018

Datum zahájení:
20. listopad 2017, 08:30
Datum ukončení:
20. listopad 2017, 13:30
Kód:
VS: 17517

Popis

 

Seminář je určen pro :

mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří  chtějí získat ucelený přehled o změnách  ve mzdové účtárně v r. 2018.

Obsah semináře 

1. Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. -  změna  provedena zákonem č. 203/2017 Sb. -  důchodový věk    65      let  (účinnost 1.1.2018).

2. Výše  minimální mzdy a nejnižších úrovní  zaručené mzdy  v r. 2018

vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

 

3. Schválené změny v ZDP od 1.7.2017 a od 1.1.2018 (zákon č. 170/2017 Sb.)

     Uplatnění srážkové daně i  u  příjmů  do výše 2 500 Kč. Doplněno praktickými příklady, které mohou nastat.

     Návrh dalších  změnv dani z příjmů fyzických osob

      Další zvýšení daň. zvýhodnění ? 

      

4. Změny v nemocenském pojištění a  sociálním zabezpečení 

    Změny v zákoně č. 187/2006 Sb.  – zákon č. 148/20107 Sb.  - účinnost 1.2.2018

    nové redukční hranice pro rok 2018

    rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

    maximální vyměřovací základ v r. 2018

    další parametrické změny

    dobrovolná účast na důchodovém pojištění 

 

 5. Změny ve zdravotním pojištění

     zvýšení plateb za pojištěnce státu –  odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“

     minimální vyměřovací základ

     odvod pojistného  u  OSVČ,  OBZP, pojištěnci státu

     připravované změny ve zdravotním pojištění

             

 

6.  Změny v oblasti srážek ze mzdy

      Nezabavitelná částka v r. 2018

     Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

     Dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb.

     Rozsudek Nejvyššího soudu  č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1.12.2016  (odstupné a  nezabavitelná částka)

      Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel

     Posuzování  vyživovaných  dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

     Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

 

 7. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti 

     Zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta,  modrá karta, 

     Ohlašovací povinnosti  při zaměstnávání cizinců 

 

8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4%    podílu  ZPS,

    započítávání osob zdravotně znevýhodněných , povinná evidence o náhradním plnění

 

9. Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

    Vstupní lékařské  prohlídky a jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější  povinnosti v pracovnělékařské péči,     mimořádné prohlídky - § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ

 

10. Změny v zákoně o zaměstnanosti

    Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání

    Vysílání cizinců na pracovní cesty

    Agentury práce a  zaměstnávání

    

11. Další očekávané  změny  od  roku 2018

12. Dotazy a diskuse

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ , Praha

   Termín:     20.listopadu 2017  / pondělí /  od 8.30  ( 8.00 prezence )

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1700,-Kč    /vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY  Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Očekávané změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy