Tisk

DPH - uplatňování DPH v roce 2018 v praxi

Datum zahájení:
19. duben 2018, 09:00
Datum ukončení:
19. duben 2018, 14:00
Kód:
VS: 12318

Popis

 

Seminář se zaměří na nejčastější praktické problémy při aplikaci DPH, nejčastější chyby a na nedávno novelizovaná ustanovení. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy a konzultace.

 

Škody na majetku, manka, ztráty majetku a jejich doložení, případně korekce odpočtu (stanovení základu daně, den povinnosti vrátit odpočet). Na jaký majetek se předmětná ustanovení nevztahují.

Režim přenesení daňové povinnosti komplexně – jak postupovat při pochybnostech (kdy je plátce chráněn zákonem, kdy nikoli), pravidla pro veřejnoprávní a neziskové subjekty, režimy přenesení daňové povinnosti ustanovené v červenci 2017, dohoda dodavatele a odběratele o podlimitních dodávkách, nesplnění registrační povinnosti, možnosti oprav případných chyb.

Dodání zboží do jiného členského státu – podmínky pro osvobození, prokazování, dobrá víra dodavatele, řetězové obchody, zjišťování DIČ v databázi VIES, povinnost pořizovatele přiznat daň ve státě odeslání při podvodu.

Pořízení zboží z jiného členského státu – do ČR, do jiného státu, konsignační sklady, třístranný obchod, souhrnné hlášení.

Mezinárodní přeprava zboží komplexně – místo plnění, osvobození od daně, nárok na odpočet, povinnost uvádění transakcí do souhrnného hlášení, osvobození subdodávek při dovozu.

Nárok na odpočet daně – jeho rozsah, podmínky pro uplatnění, korekce odpočtu, podvody na DPH, odmítnutí odpočtu, ručení za daň, nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce, platba DPH za dodavatele.

Různé - aktuality, novinky, poslední judikatura, odpovědi na dotazy.

 

 

 Přednáší:       Olga HOLUBOVÁ, daňová poradkyně, specialistka na DPH

    Termín:      19.dubna 2018  / čtvrtek /  od 9.00 hod.  (  8.30 prezence )

       Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:     1800,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: DPH - uplatňování DPH v roce 2018 v praxi

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy

DPH