Tisk

Daň z příjmů právnických osob 2017 a změny pro rok 2018

Datum zahájení:
6. březen 2018, 08:30
Datum ukončení:
6. březen 2018, 13:30
Kód:
VS: 10518

Popis

 

Určeno pro zájemce o problematiku daně z příjmů PO, zejména daňovým
poradcům, auditorům, účetním, pracovníkům ekonomických útvarů.

 

Seminář je zaměřen na rekapitulaci prací souvisejících s vypořádáním závazků vůči státu na dani z příjmů právnických osob v návaznosti na ukončení zdaňovacího období roku 2017. Příslušné formuláře budou účastníkům k dispozici. Posluchači budou rovněž upozorněni na případné změny účinné od roku 2018.Předmětem semináře budou zejména:

Požadavky na účetní závěrku dle kategorizace účetních jednotek podnikatelů, povinnost auditu a zveřejňování
Inventarizace majetku a závazků
Kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání, termíny daňového přiznání, placení daně
Předmět daně z příjmů právnických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování
Úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození
Ceny obvyklé mezi spojenými osobami
Vybrané kategorie daňových nákladů a jejich uplatňování (finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, rezervy, opravné položky, finanční leasing, přefakturace, oceňování nedokončené výroby)
Úprava hospodářského výsledku na základ daně – zvyšující a snižující položky
Věcný obsah jednotlivých řádků DP
Podmínky pro uplatňování ztrát minulých období
Další položky snižující základ daně
Stanovení daně a uplatňování slev na dani
Zásady zdaňování zahraničních příjmů u rezidentů
Přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň

 

Přednáší:       Ing. Andrea POVROVÁ,  ved.odd.daně z příjmů právnických osob

                                                                        Fin.úřad pro Pardubický kraj

    Termín:      6.března  2018  / úterý /  od 8.30 hod.  (8.00 prezence )

       Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:     1700,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Daň z příjmů právnických osob 2017 a změny pro rok 2018

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy