Tisk

Důchodové pojištění – aktuální problematika – výpočty důchodů od 1.1.2018 – povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění. Vedení evidenčních listů důchodového pojištění v roce 2018

Datum zahájení:
23. březen 2018, 08:30
Datum ukončení:
23. březen 2018, 13:30
Kód:
VS: 12618

Popis

 

 

1.      Přehled nejdůležitějších změn v oblasti plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a vedení evidenčních listů

2.      Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení a předkládání evidenčních listů

-          vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění

-          uschovávání záznamů

-          potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.

-          potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.

-   plnění ohlašovacích povinností

-          zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů

-          termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů

-          příklady vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí       vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatné skončení pracovněprávního vztahu, zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, mateřská a rodičovská dovolená)

3.    Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů

4.    Změny zákona o důchodovém pojištění v roce 2018

5.    Podmínky nároku na důchod podle právního stavu účinného v roce 2018

        - vzorový výpočet důchodu od 1.1.2018

6.    Jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění

        - předčasné starobní důchody, výpočet krácení, tzv. předdůchody

        -podmínky nároku pro přiznání invalidních důchodů a pozůstalostních důchodů

7.    Zvyšování důchodu při výdělečné činnosti

8.    Změny v hodnocení náhradních dob pojištění

9.    Dobrovolné důchodové pojištění

10.  Dotazy a diskuze

 

Přednáší:     Ivana DESENSKÁ, Bc. Monika HORVÁTOVÁ, pracoviště ČSSZ Hradec Králové

   Termín:     23.března 2018 ( pátek)  od 8.30  ( 8.00 prezence )

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1700,-Kč    / vč.DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Důchodové pojištění – aktuální problematika – výpočty důchodů od 1.1.2018 – povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění. Vedení evidenčních listů důchodového pojištění v roce 2018

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy