Tisk

Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z ve znění právní úpravy platné v roce 2018

Datum zahájení:
27. duben 2018, 08:30
Datum ukončení:
27. duben 2018, 13:30
Kód:
VS: 12818

Popis

 

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů

platných a účinných v roce 2018, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby

personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných

celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

 

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

·         obecných institutůzákoníku práce,

·         předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,

·         vzniku, změn a skončení pracovního poměru,

·         dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,

·         pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby,

·         bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včet. Problematiky pracovnělékařských služeb,

·         překážek v práci,

·         dovolené,

·         péče o zaměstnance,

·         agenturního zaměstnávání,

·         výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele  (homeworkingu a teleworkingu),

·         přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

·         doručování písemností,

·         a některých dalších institutů pracovního práva.

 

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti

s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a dalších novelizací s pracovněprávními vztahy souvisejících

právních předpisů, budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy

účastníků týkající se pracovněprávních vztahů..

  

Přednáší:      Mgr.Zdeněk SCHMIED –vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy 

  Ministerstva práce a sociálních věcí

    Termín:     27.dubna 2018  / pátek/  od 8.30 hod.  (  8.00 prezence)

       Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:    1700,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z ve znění právní úpravy platné v roce 2018

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy