Tisk

Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat - mzdové účetní nepřehlédněte!!!!!---školí ing. Klímová

Datum zahájení:
24. duben 2018, 08:30
Datum ukončení:
24. duben 2018, 13:30
Kód:
VS: 12918

Popis

 

URČENO:Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.

 

PŘÍNOS:Na semináři se seznámíte s problematikou  ochrany osobních údajů  v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a   obecného  nařízení  EU, známého pod zkratkou GDPR, které nabývá účinnosti dne   25.5. 2018.

Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je  citlivý osobní údaj  a jak je nutné s ním zacházet.  Též se dozvíte,  jaké jsou archivační lhůty všech  dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a  jak se provádí  skartace dokumetů.

 

PROGRAM:

I. Ochrana osobních údajů

1. právní úprava

2.  Definice pojmů

     Osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj,  subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů,      pověřenec.

3.  Zpracování osobních údajů,  uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).

4.  souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv

5.  Povinnosti při zpracování osobních údajů

6.  Povinnosti při  zpracování citlivých údajů

7.  Práva subjektu údajů

8.  Likvidace osobních údajů

9.  Úřad pro ochranu osobních údajů

10.Přestupky, správní delikty

11.Kamerový systém

12.Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu

13.Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

 

II. Archivace dat 

1. Právní úprava

2. Základní pojmy  -   dokument,  původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní      zpracování, označování  dokumentů  symboly A,S,V

3. Evidence dokumentů,  archivace dokumentů a vyřazování dokumentů

    - Archivace  analogová a digitální

    - Digitální archivace   vlastní a jiným subjektem a  povinnosti vůči  OSSZ

4. Spisová služba –  pro veřejnoprávní  původce (jen stručně)

5. Ochrana archiválií

6. Síť archivů v ČR

7. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů  mzdové a personální agendy

     - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,

     - doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV,

     - vnitřní předpisy,

     - prémiové řády,

     - docházka do zaměstnání,

     - doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu,

     - dovolenky,

     - důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance,

     - pracovní výkazy,

     - účetní záznamy, 

     - doklady o srážkách ze mzdy,

     - doklady  o zdravotním    pojištění a sociálním zabezpečení,  nemocenském pojištění,  ELDP, atd.

     - mzdové a účetní rekapitulace

     - výplatní lístky

Osobní spis, obsah osobního spisu, archivace dat  v osobním spisu

Součástí  přednáškových materiálů  budou vzorové formuláře  a postupy:

Záznamy  o zpracování dat v rámci kamerového systému, záznamy  o zpracování dat personální a mzdové oblasti, a dalších ucelených okruhů souvisejících s osobními daty subjektů údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Záznam o splnění informační povinnosti správce/zpracovatele   vůči subjektu údajů

Dotazy posluchačů


Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ(odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy)

   Termín:    24.dubna  2018  / úterý/  od 8.30  / 8.00 prezence /

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:   1800,-Kč    /včetně DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat - mzdové účetní nepřehlédněte!!!!!---školí ing. Klímová

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy