OblíbenéTisk

Zákoník práce – vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019

Datum zahájení:
27. září 2019, 08:30
Datum ukončení:
27. září 2019, 13:30
Kód:
VS: 14719
Oblíbené:
0 Oblíbené

Popis

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních

vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky

ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad

právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo

pracovní poměr.

 

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících

právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální

soudní judikatuře. Výklad je přizpůsoben praktickým potřebám personalistů, mzdových účetních,

vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních

samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

 

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

·         obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

·         jednání před uzavřením pracovněprávního vztahuvčetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

·         vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

·         změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

·         skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

·         dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

·         odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

·         vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě

než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

 

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální

soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky. Informace bude podána rovněž

ohledně stavu a průběhu legislativního procesu k návrhu novely zákoníku práce.

 

Vzhledem k rozsahu tématu semináře se účastníkům doporučuje, aby měli k dispozici aktuální platné znění zákoníku

práce(zejména části obsahující § 30 až 77).Jiné další materiály nebudou součástí semináře.

  

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED – vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy

                                                           Ministerstva práce a sociálních věcí Praha

   Termín:     27. září 2019 / pátek/ od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.


Zarezervovat kurz: Zákoník práce – vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy