Tisk

DPH aktuálně s výhledem na rok 2020

Datum zahájení:
18. září 2019, 08:30
Datum ukončení:
18. září 2019, 13:30
Kód:
VS: 14819

Popis

 

Určeno pro:účetní, ekonomy, finanční poradce, podnikatele, daňové poradce

 

Cíl:Na semináři bude vysvětlena problematika uplatňování DPH v tuzemsku a při obchodování se zahraničím s důrazem

na nejvýznamnější změny z novely DPH účinné od 1.4.2019 s odkazem na vydané Metodické pokyny GFŘ k datu konání

semináře včetně představení připravovaných legislativních změn na rok 2020

 

Program semináře:

• co je a co není předmětem zákona o DPH, definice, pojmy, počítání obratu s důrazem na problematiku dlouhodobého

majetku a jeho prodeje plátcem /tj. zahrnutí či nezahrnutí do koeficientu dle paragrafu 76 ZDPH/

 

• uplatňování DPH při dodání zboží a poskytnutí služby (místo plnění a jeho správné určení, kdo se musí/může stát plátcem

a kdo identifikovanou osobou, povinnost přiznat daň – kdo a kdy) včetně časových souvislostí při přiznávání daně

 

• správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 ZDPH, problematika časového posunu na straně

příjemce v případě pozdě doručené faktury dle novelizovaného paragrafu 104 ZDPH

 

• uplatňování DPH u nemovitých věcí, prodeje nemovitých věcí dle paragrafu 56 a pronájmů dle paragrafu 56a, volba zdanění u pronájmů – změny v novele ZDPH 2019 s odloženou účinností

 

• nárok na odpočet daně na vstupu – podmínky, krácení, vyrovnání a úprava odpočtu daně, nestandardní situace s obchodním či dlouhodobým majetkem zjištěné při inventarizaci či v důsledku škod a vliv na úpravu či vyrovnání odpočtu

 

• daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení

 

Přednáší:     Ing. Jana  JANDOVÁ, daňová poradkyně

   Termín:     18. září 2019 / středa/ od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

 

Telefon: +420722546496, +420727855400

 

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 


Zarezervovat kurz: DPH aktuálně s výhledem na rok 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy

DPH