Tisk

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese

Datum zahájení:
23. říjen 2019, 08:30
Datum ukončení:
23. říjen 2019, 13:00
Kód:
VS: 15719
Cena:
1800.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice
Lektor:
Paní Ing. Mgr. Tereza KRUPOVÁ Ph.D. Praha

Popis

 

Smlouvy s klientem, pojišťovnou, odpovědnost za škodu, vybrané změny v nejčastějších typech smluv podle nového občanského zákoníku pro účetní a daňové profese. Na co si dát pozor v souvislosti s ochranou osobních údajů? Kurz je také doplněn o poznatky a pravidla, které zavádí nový zákon o Registru smluv – věděli jste, že za určitých okolností máte povinnost uveřejnit svoji smlouvu, a to pod sankcí neplatnosti?

 

Seminář je zaměřen na otázky závazkového práva, tedy zejména na smlouvy, se kterými se při své práci setkávají účetní a daňové profese. Kromě jednotlivých typů smluv si představíme pravidla promlčení, zajištění závazků, práv a povinností smluvních stran a jiných novinek, která přineslo nové občanské právo (kvitance, závdavek, jistota apod.). Probrána budou důležitá ustanovení zákona, která mají dopady na účetní a daňovou praxi. Důraz bude kladen na profesní odpovědnost, vztahy účetního či daňového poradce s klienty i s pojišťovnou. Přehledně s praktickými příklady.

 

Dále je v programu zařazen také zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který zavádí povinnost uveřejnit některé smlouvy pod sankcí jejich neplatnosti. Představíme si, kdo a za jakých podmínek musí smlouvy uveřejnit a na co si dát v praxi pozor.

Obsah:

1.    Vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů

2.    Profesní odpovědnost účetních a daňových poradců

a.    příklady z praxe

b.    novinky v odpovědnosti

c.    škoda způsobená informací nebo radou

d.    odpovědnost a ochrana osobních údajů

3.    Vztahy s pojišťovnami, náhrada škody

4.    Důležité smluvní typy (finanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva) a smlouva s klientem

5.    Zajištění závazků

6.    Diskuse

 

Přednáší:     Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D.  -  erudovaná lektorka seminářů z oblasti práva

                                   pro ekonomické a neprávní profese. Praxi získala na ministerstvech ČR,

                                   stážemi na soudech. Pravidelně přispívá do odborných časopisů s ekonomickou

                                   tématikou – Účetnictví v praxi, Metodické aktuality Svazu účetních aj.

   Termín:     23.října 2019 / středa/  od 8.30  / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč    /vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.


Zarezervovat kurz: Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Školení

Přiřazené tagy

Občanské právo