Tisk

Daň z příjmů fyzických a právnických osob před koncem roku 2019 - Změny pro rok 2020

Datum zahájení:
16. prosinec 2019, 08:30
Datum ukončení:
16. prosinec 2019, 13:30
Kód:
VS: 16219

Popis

 

Seminář k roku 2019 bude zaměřen na dále uvedená jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů:

Ø  předmět daně z příjmů fyzických a právnických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování

Ø  úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození

Ø  příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních, stanovení dílčího základu daně

Ø  daň stanovená paušální částkou

Ø  kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně

Ø  příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace

Ø  příjmy právnických osob, veřejně prospěšných poplatníků, zásady pro jejich osvobození

Ø  úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti

Ø  daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím

Ø  problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů

Ø  změny u hmotného majetku

Ø  technické odpisování majetku u podnájemce

Ø  změny v posuzování finančního leasingu, pravidla pro jeho uplatňování ve výdajích

Ø  prodej závodu, vklad závodu do obchodní korporace, prodej obchodního podílu

Ø  vypořádací podíl, vazba na zákon o obchodních korporacích

Ø  nezdanitelné části základu daně

Ø  slevy na dani, daňové zvýhodnění

Součástí semináře bude přehled připravovaných, případně schválených změn u daně z příjmů od roku 2020

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o.

mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít

tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud

se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního

vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www

a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Ing. Jan VORLÍČEK, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové

Termín:       16.prosince  2019  / pondělí/  od 8.30  / 8.00 prezence/

Místo:          Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Cena:           1800,-Kč  / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Daň z příjmů fyzických a právnických osob před koncem roku 2019 - Změny pro rok 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy