Tisk

Zákoník práce – pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce, ve znění právní úpravy platné k 1. lednu 2020

Datum zahájení:
13. březen 2020, 08:30
Datum ukončení:
13. březen 2020, 13:30
Kód:
VS: 11420

Popis

 

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování novely zákoníku práce a změnách, které novela zahrnuje.

Obsah semináře zahrnuje dále zejména problematiku

·        obecných institutůzákoníku práce,

·        předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,

·        vzniku, změn a skončení pracovního poměru,

·        dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,

·        pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby,

·        zavedení povinného používání tzv. e-neschopenky od 1. 1. 2020 v souvislosti s náhradou mzdy,

         platu nebo odměny z dohody při dočasné pracovní  neschopnosti (karanténě) podle zákoníku práce,

·        překážek v práci,

·        dovolené,

·        péče o zaměstnance,

·        výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele  (homeworkingu a teleworkingu),

·        přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

·        doručování písemností,

·        a některých dalších institutů pracovního práva.

 

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů..

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED – vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy

                                                           Ministerstva práce a sociálních věcí Praha

   Termín:     13.března 2020 / pátek / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

   


Zarezervovat kurz: Zákoník práce – pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce, ve znění právní úpravy platné k 1. lednu 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy