Tisk

Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi – novinky ke dni konání semináře

Datum zahájení:
12. březen 2020, 08:30
Datum ukončení:
12. březen 2020, 13:30
Kód:
VS: 12220

Popis

 

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům,

kteří mají zájem na kvalitním fungování spisové služby.

 

Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, především zákonem 499/2004 Sb. 

o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu

spisové služby a dalšími právními normami, které se dané problematiky týkají.

 

Kurz se bude věnovat odborné správě dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě 

od jejich vzniku, přes evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, ukládání až po jejich

vyřazování v rámci skartačního řízení.

 

Část přednášky bude věnována aktuálním problémům týkajících se vztahu spisové služby a GDPR.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci

napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Martin LANDSMANN – Státní oblastní archiv

   Termín:     12. března 2020 / čtvrtek / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč /vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi – novinky ke dni konání semináře

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy