Tisk

Příprava roční účetní závěrky 2021, inventarizace, aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací -školení bude realizováno prezenční formou i online

Datum zahájení:
1. prosinec 2021, 08:30
Datum ukončení:
1. prosinec 2021, 13:30
Kód:
VS: 21009

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Účastníci, kteří jsou již přihlášení prosíme, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky

si zvolí.  Ti účastníci, kteří chtějí teprve přihlášku k účasti poslat žádáme, aby do kolonky "další účastníci"

napsali zvolenou formu účasti na školení. Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací

kody do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Dovolujeme si odcitovat část z nařízení, která se dotýkají i pořádání vzdělávacích akcí:

Doposud personál ani majitel restaurace certifikáty o očkování, testu nebo prodělané nemoci nekontroloval a nehrozila mu ani případná pokuta, pokud se v podniku hosté bez dokladu vyskytovali. Zodpovědnost za dodržení systému OTN (očkování, test, prodělaná nemoc) tedy ležela jen na daném strávníkovi.

 

To se od 1. listopadu změní. „Nově bude odpovědný provozovatel, který musí certifikát zkontrolovat. Odpovědný je ale i člověk, který se odmítne prokázat. Potom by byl postižen i tento člověk jako doposud. Pokud je to organizovaná hromadná akce v zamluveném prostoru, nese odpovědnost organizátor akce,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud by zákazník protestoval, může podle něj věc řešit hygiena, případně policie.

Musí se dodržovat systém OTN / očkování, test, prodělaná nemoc/.

 

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací

 

Přípravné práce pro sestavení roční účetní závěrky

 

  • Daňové a účetní aktuality k sestavení účetní závěrky
  • Inventarizace – inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích
  • Časové rozlišení a dohadné položky – jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení
  • Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních – vybrané příklady
  • Ověření správnosti fondů – pohyby a zůstatky
  • Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky
  • Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost
  • Daňové povinnosti – upozornění na daň z příjmů, silniční daň a DPH

 

Přednáší:     Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce 

                                              člen sekce pro neziskové organizace  KDP ČR

   Termín:     1.prosince  2021  / středa / od 8.30  / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice i online

       Cena:    1900,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775 Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600  MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Příprava roční účetní závěrky 2021, inventarizace, aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací -školení bude realizováno prezenční formou i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy