Tisk

Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v r. 2022 - školení bude realizováno prezenční formou i online

Datum zahájení:
30. listopad 2021, 08:30
Datum ukončení:
30. listopad 2021, 13:30
Kód:
VS: 21014

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Účastníci, kteří jsou již přihlášení prosíme, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky

si zvolí.  Ti účastníci, kteří chtějí teprve přihlášku k účasti poslat žádáme, aby do kolonky "další účastníci"

napsali zvolenou formu účasti na školení. Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací

kody do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

Dovolujeme si odcitovat část z nařízení, která se dotýkají i pořádání vzdělávacích akcí:

Doposud personál ani majitel restaurace certifikáty o očkování, testu nebo prodělané nemoci nekontroloval a nehrozila mu ani případná pokuta, pokud se v podniku hosté bez dokladu vyskytovali. Zodpovědnost za dodržení systému OTN (očkování, test, prodělaná nemoc) tedy ležela jen na daném strávníkovi.

 

To se od 1. listopadu změní. „Nově bude odpovědný provozovatel, který musí certifikát zkontrolovat. Odpovědný je ale i člověk, který se odmítne prokázat. Potom by byl postižen i tento člověk jako doposud. Pokud je to organizovaná hromadná akce v zamluveném prostoru, nese odpovědnost organizátor akce,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud by zákazník protestoval, může podle něj věc řešit hygiena, případně policie.

Musí se dodržovat systém ON / očkování, prodělaná nemoc/.

 

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti

Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit ,

§ 209 zákoníku práce  - omezení odbytu nebo poptávky a náhrada mzdy

ve  výši alespoň 60% průměrného výdělku                                                                                                                      

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

-Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu

-Další změny v této oblasti

-Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

-Upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou

-Možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené

-Jak správně řešit přeplatek dovolené

Změny v zákoně o daních z příjmů

 - správné postupy při poskytování stravenkového paušálu

-návrh změn, případně změny pro rok 2022

-zvýšení daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za rok 2021

-zrušení měsíčního limitu pro daňový bonus od roku 2022

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

změny v zákoně č. 187/2006 Sb. (otcovská, změkčení podmínek u dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného)

nové redukční hranice pro rok 2022

maximální vyměřovací základ v roce 2022

další parametrické změny

dobrovolná účast na důchodovém pojištění 

změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1. 4. 2022

Změny vezdravotním pojištění

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění

minimální vyměřovací základ

odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

chráněný účet dlužníka

náhradní výživné

paušální náhrada za exekuční srážku – od r. 2022

nezabavitelná částka v roce 2022

mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu

minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka

Další změny k datu konání semináře

Změny v poskytování rodičovského příspěvku od 1. 7. 2021

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl

Dotazy a diskuse

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVA, výborná lektorka mzdového účetnictví

   Termín:    30. listopadu2021 / úterý/ od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice i online

       Cena:   2000,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ:  62708775  Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme. Co se týče podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte prosíme zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude vámi provedena úhrada účastnického poplatku.

 

Přihlašovací údaje do webináře spolu s materiály k akci účastník obdrží cca 2 dny před konáním webináře. Doporučujeme účastníkům, aby si materiály vytiskli pro lepší práci v průběhu školení.


Zarezervovat kurz: Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v r. 2022 - školení bude realizováno prezenční formou i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy