Tisk

Fakturace, daňové a účetní doklady 2021/2022 - prezenčně i online

Datum zahájení:
27. květen 2022, 08:30
Datum ukončení:
27. květen 2022, 13:30
Kód:
VS: 10222

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí a toto

napsali do kolonky "další účastníci". Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací

kody do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Problematika vystavování faktur dle nejdůležitějších zákonů.

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍKa jeho dopad do náležitostí dokladů,splatnost dokladů                                                                                                              
 • ZÁKON o OCHRANĚ SPOTŘEBITELE a ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON-náležitosti dokladů dle těchto zákonů
 • ZÁKON O ÚČETNICTVÍ
  • povinné náležitosti účetních dokladů,
  • srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH,
  • přepočet dokladů na českou měnu, účtování kurzových rozdílů
  • povinná archivace dle zákona o účetnictví 
  • návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů- daňové a nedaňové náklady
  • České účetní standardy k výše uvedené problematice                                                         
 • ZÁKON O DPH
  • vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady
  • povinné náležitostidaňových dokladů– rozpoznání DD dle náležitostí a nikoliv názvu
  • proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem
  • fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů
  • podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
  • elektronickyvystavované faktury a jejich výhody ( QR kód)
  • archivace dokladů dle zákona o DPH
  • základ daně a vedlejší výdaje
  • výpočet daně
  • zaokrouhlování u daňových dokladů ( § 36 a 37 – novela 355/2021 Sb. od 1.10.2021)
  • opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav
  • podmínky uplatnění nároku na odpočet
  • problematika přenosu daňové povinnosti

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž  členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

    Termín:      27. května 2022/ pátek / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice i online

       Cena:      2200,-Kč / vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Fakturace, daňové a účetní doklady 2021/2022 - prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy