Tisk

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH

Datum zahájení:
28. červenec 2022, 08:30
Datum ukončení:
28. červenec 2022, 13:00
Kód:
96389
Cena:
2300.00 CZK (včetně DPH)

Popis

 

Cíl webináře:Webinář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví. Důraz bude kladen na nové režimy zavedené od roku 2021 – prodej zboží na dálku a elektronické rozhraní.

 

Pro koho je webinář určen:Fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. Seminář je celý veden v češtině (pouze některé ukázkové faktury jsou v anglickém jazyce).

 

Anotace webináře:

Shrnutí změn v novele 2020 /účinné od 1.9.2020/ ve vazbě na intrakomunitární zbožový obchod. Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH /účinnost od 1.10.2021/ – prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty, elektronické rozhraní a role domnělého dodavatele, rozšíření režimu jednoho správního místa, omezení případů povinnosti registrace v jiných členských státech – tj. zejména pro eshopy, zásilkové či katalogové obchodu s mezinárodním přesahem. Režim jednoho správního místa a jeho nová role v uplatnění DPH v přeshraniční fakturaci.

Pořízení zboží z jiného členského státu– uplatnění DPH, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/, uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11, účetní souvztažnosti

Dodání zboží do jiného členského státu– důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období, zasílání zboží vs prodej zboží na dálku nově, ukázka a náležitosti faktury, zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní. Vykazování prodeje zboží na dálku v hlášení OSS – režim EU.

Dovoz zboží– definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly, celní režimy při dovozu, uplatnění DPH při dovozu, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu,

Vývoz zboží– definice vývozu v celních a daňových předpisech, uplatnění DPH při vývozu, faktury při vývozu, důkazní prostředky,

Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země– uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH, souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, ukázka faktur včetně jejích náležitostí, služby v e-commerce, zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení. Přesunutí vybraných služeb do režimu jednoho správního místa.

Přijetí služeb z jiného členského státu– uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb

 

Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

Datum konání: čtvrtek 28.7.2022

Časový rozsah: 8,30 – 13,00 hodin

Forma konání: pouze online, tj. webinář prostřednictvím platformy ZOOM /účastníci obdrží přihlašovací údaje do webináře dva pracovní dny před jeho konáním včetně podkladovýcm materiálů k webináři/

Účastnický poplatek: 2300 Kč včetně DPH, platba účastnického poplatku na základě faktury vystavené organizátorem webináře v den jeho realizace se 14denní splatností

 

Organizátor vzdělávací akce: NOVATIS s.r.o. Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice, IČ: 27509974, DIČ: CZ27509974

Kontakt: tel. 722546496


Zarezervovat kurz: Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Přiřazené tagy

DPH