Tisk

Příprava účetní závěrky podnikatelů za rok 2022 -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
5. prosinec 2022, 08:30
Datum ukončení:
5. prosinec 2022, 13:30
Kód:
VS: 13722

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Povinnost inventarizacedle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy
 • Opravné položky k pohledávkám–účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů( daňové a nedaňové)časté chyby a omyly
 • Kursové rozdíly
 • České účetní standardy
 • Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví :

 

 • I – 18 Dohadné položky v cizí měně
 • I-37 Časové rozlišení a cizí měna
 • I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
 • I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

        

   Termín:     5. prosince 2022 / pondělí / od 8.30 / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                        i  ONLINE

       Cena:    2300,-Kč  /vč.DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 

                                                                                                                 


Zarezervovat kurz: Příprava účetní závěrky podnikatelů za rok 2022 -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy