Tisk

PŘÍPRAVA ROČNÍ ÚČERNÍ ZÁVĚRKY 2022, INVENTARIZACE, AKTUALITY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
1. prosinec 2022, 08:30
Datum ukončení:
1. prosinec 2022, 13:30
Kód:
VS: 22028

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací

Přípravné práce pro sestavení roční účetní závěrky

  • Daňové a účetní aktuality k sestavení účetní závěrky
  • Inventarizace – inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích
  • Časové rozlišení a dohadné položky – jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení
  • Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních – vybrané příklady
  • Ověření správnosti fondů – pohyby a zůstatky
  • Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky
  • Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost
  • Daňové povinnosti – upozornění na daň z příjmů a DPH

 

Přednáší:      Ing. Daniela Burianová, LL.M. – auditor, daňový poradce, člen sekce

                      pro neziskové organizace KDP ČR

 

   Termín:     1. prosince 2022  ( čtvrtek )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i  online

       Cena:     2100,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: PŘÍPRAVA ROČNÍ ÚČERNÍ ZÁVĚRKY 2022, INVENTARIZACE, AKTUALITY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy