Tisk

DPH od ledna 2023 včetně připravovaných změn /školení bude realizováno prezenčně i online /

Datum zahájení:
12. leden 2023, 08:30
Datum ukončení:
12. leden 2023, 13:30
Kód:
VS: 10523

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Účastníky  prosíme, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.

Vybranou formu školení prosíme napsat do kolonky – další účastníci.

Abychom těm, co se zúčastní online, mohli poslat přihlašovací

kódy do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

 • zvýšení limitu pro povinnou registraci, nový celounijní limit pro registraci
 • průvodce změnami sazeb daně
 • prominutí a osvobození od daně
 • zvláštní režim pro cestovní službu
 • zdaňování prodeje pozemků a staveb
 • pronájem a ubytování
 • dlouhodobý majetek v zákoně o DPH a úpravy odpočtu daně z dlouhodobého majetku při jeho smíšeném použití
 • vypořádání neuhrazených závazků při zrušení registrace k DPH
 • místo plnění, při dodání zboží a poskytnutí služby
 • režim jednoho správního místa (OSS)
 • novela daňového řádu
 • zálohy na nadměrný odpočet
 • přehled o novelách platných i plánovaných
 • Připravované změny od ledna 2023

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:    Ing. Iva STEJSKALOVÁ – vedoucí odd.nepřímých daní

pro Pardubický kraj – Pardubice

Termín:    12. ledna 2023 / čtvrtek /  od 8.30 hod.  ( 8.00 prezence )

Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice i online

Cena:       2300,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: DPH od ledna 2023 včetně připravovaných změn /školení bude realizováno prezenčně i online /

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy

DPH