Tisk

NEMOCENSKÉ pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2022/2023 -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
17. leden 2023, 08:30
Datum ukončení:
17. leden 2023, 13:00
Kód:
VS: 11123

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

 • Změny trvalého charakteru, které nastaly (popř. nastanou) v průběhu roku 2022 v sociálním a nemocenském pojištění
  • eNeschopenka, Karanténa, Izolace, vč. povinností zaměstnavatele
  • Otcovská při úmrtí dítěte
 • Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1. 1. 2023
  • Výše redukčních hranic
  • Maximálního vyměřovacího základu
  • Dalších ukazatelů pro rok 2023
 • Změny v sociálním a nemocenském pojištění po 1. 1. 2023
 • Tiskopisy – změny a nejčastější chyby při vyplňování
  • Příloha k žádosti o dávku
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti
  • Přihláška a odhláška do (z) registru zaměstnavatelů
  • Záznam o úrazu
 • Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
 • Refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – vysvětlení některých právních pojmů
 • Shrnutí – Peněžitá pomoc v mateřství
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

 

Seminář bude reagovat na aktuální změny, které může přinést nadcházející období

ke dni konání školení

 

Přednáší:      Ing. Martina  H U Ř Ť Á K O V Á, ČSSZ  Praha

   Termín:     17. ledna 2023  ( úterý )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i  online

       Cena:     2300,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: NEMOCENSKÉ pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2022/2023 -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy