Tisk

Mzdová účtárna –změny v oblasti mzdové a personální agendy teoreticky i prakticky v roce 2023 --- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
25. leden 2023, 08:30
Datum ukončení:
25. leden 2023, 13:30
Kód:
VS: 10823

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

1/Změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

Poznámka:

V době zpracování  anotace je návrh na změnu zákoníku práce  v připomínkovém řízení .

Nejdůležitější navrhované změny:

 1. Nově se stanoví postup při elektronickém uzavíránípracovněprávních vztahů (§ 21).
 2. Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatelevůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 3. Nově se stanoví informační povinnostvůči  zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 4. Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 5. Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 6. Práce na dálku (§ 317)
 7. Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručovánís ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

 

2/Slevy na pojistném od 1. 2. 2023 v příkladech

Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit

Podmínky pro uplatnění slevy

Kdy nelze slevu uplatnit

Penále při neoprávněném uplatnění slevy

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnance

Povinnosti ČSSZ

Nové závazné formuláře

                                                                                      

3/Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

   Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu

   Doplatek se netýká náhrady mzdy

   Další změny v této oblasti

   Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

   (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)

 

     4) Změny v zákoně o daních z  příjmů

Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho

 maximální výše v r. 2023 ve všech souvislostech

          Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení

          Stručně o ročním zúčtování 

 

     5) Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce
 • nové redukční hranice pro rok 2023
 • maximální vyměřovací základ v roce 2023
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
 • změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené

 

     6) Parametrické změny ve zdravotním pojištění

 • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro   uplatnění
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 •  

     7) Změny v oblasti srážek ze mzdy

 •           paušální náhrada nákladů při exekuci
 •           Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění,
 •           Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
 •           Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023

vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážkyroční zúčtování  ve vztahu k exekuci na mzdu a  při insolvenční srážce

     

8) Další změny k datu konání semináře

           Např. vyhláška o cestovních náhradách v r. 2023

          Průměrná mzda pro účely  zaměstnanosti  a 4% podíl ZPS

 

 • Dotazy a diskuse

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ(odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví,

specialistka personální agendy)

   Termín:    25. ledna 2023 / středa/ od 8.30  / 8.00 prezence/

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i online

       Cena:   2300,-Kč /včetně DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Mzdová účtárna –změny v oblasti mzdové a personální agendy teoreticky i prakticky v roce 2023 --- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy