Tisk

Zákoník práce – konzultační seminář k aktuální problematice zákoníku práce 2023 (komplexní přehled posledních změn a výhled dalších) -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
31. leden 2023, 08:30
Datum ukončení:
31. leden 2023, 13:00
Kód:
VS: 23008

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Seminář je primárně zaměřen na:

Platné změny v zákoníku práce s přesahem do roku 2023 včet. rámcové informace o připravovaných změnách 

  • Shrnutí a upozornění na chyby při aplikaci některých pracovněprávních institutů vyplývající z četných dotazů kladených legislativnímu odboru MPSV nebo z kontrolních zjištění orgánů inspekce práce
  • Praktické poznatky z uplatňování posledních změn pracovněprávní úpravy (např. dovolená, překážky v práci, doručování písemností, výkon práce z jiného místa než pracoviště zaměstnavatele – práce na dálku)
  • Zajímavé aktuální judikáty Nejvyššího soudu ČR týkající se např. problematiky převedení na jinou práci nebo výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážek v práci
  • Upozornění na případné další změny podle stavu legislativního procesu ke dni konání semináře – stručná informace o průběhu legislativního procesu k návrhu tzv. transpoziční novely zákoníku práce a k jejímu obsahu (informační povinnost zaměstnavatele, zvýšení standardů ochrany zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, právo rodičů a osob pečujících o jiné osoby ve II. až IV. stupni závislosti na výkon práce na dálku,  snížení okruhu písemností doručovaných zaměstnanci specifickým  postupem.

Významná část obsahu semináře bude věnována individuálním dotazům účastníků.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED -vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

   Termín:     31. ledna 2023 / úterý / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                      i online

       Cena:    2100,-Kč  - nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Zákoník práce – konzultační seminář k aktuální problematice zákoníku práce 2023 (komplexní přehled posledních změn a výhled dalších) -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy