Tisk

Fakturace, daňové a účetní doklady -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
19. duben 2023, 08:30
Datum ukončení:
19. duben 2023, 13:30
Kód:
VS: 10323

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

Problematika vystavování faktur dle nejdůležitějších zákonů.

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK  a jeho dopad do náležitostí dokladů,   splatnost dokladů
 •                                                                                                               
 • ZÁKON o OCHRANĚ SPOTŘEBITELE a ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON-náležitosti dokladů dle těchto zákonů
 •  
 • ZÁKON O ÚČETNICTVÍ
  • povinné náležitosti účetních dokladů,
  • srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH,
  • přepočet dokladů na českou měnu, účtování kurzových rozdílů
  • povinná archivace dle zákona o účetnictví 
  • návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů- daňové a nedaňové náklady
  • České účetní standardy k výše uvedené problematice
  •                                                           
 • ZÁKON O DPH
  • vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady
  • povinné náležitostidaňových dokladů– rozpoznání DD dle náležitostí a nikoliv názvu
  • proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem
  • fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů
  • podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
  • elektronickyvystavované faktury a jejich výhody ( QR kód)
  • archivace dokladů dle zákona o DPH
  • základ daně a vedlejší výdaje
  • výpočet daně
  • zaokrouhlování u daňových dokladů ( § 36 a 37 – novela 355/2021 Sb. od 1.10.2021)
  • opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav
  • podmínky uplatnění nároku na odpočet
  • problematika přenosu daňové povinnosti

 

Přednáší:      Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

        

   Termín:     19. dubna 2023 / středa / od 8.30 / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                        i  ONLINE

       Cena:    2300,-Kč  /vč.DPH/

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Fakturace, daňové a účetní doklady -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy