Tisk

Mzdová účtárna –změny v oblasti mzdové a personální agendy – teoreticky i prakticky v roce 2023 --školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
22. únor 2023, 08:30
Datum ukončení:
22. únor 2023, 13:30
Kód:
VS: 23011

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádám e účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Obsah :

1)Změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoníku práce účinné od 1.1.2023

(§195a ZP- otcovská dovolená)

Návrh změn  zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.)

Nejdůležitější navrhované změny:

 1. Nově se stanoví postup při elektronickém uzavíránípracovněprávních vztahů (§ 21).
 2. Rozšiřuje se informační povinnost  zaměstnavatelevůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 3. Nově se  stanoví informační povinnostvůči  zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 4. Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 5. Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 6. Práce na dálku (§ 317)
 7. Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručovánís ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

 

2)Slevy na pojistném  od 1.2.2023  v příkladech

Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit

Podmínky pro uplatnění slevy

Kdy nelze slevu uplatnit

Penále  při  neoprávněném uplatnění slevy

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnance

Povinnosti ČSSZ

Nové závazné formuláře

                                                                                                                           

3)Zvýšení minimální mzdy a  nejnižších úrovní zaručené mzdy

   Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu

   Doplatek se netýká náhrady mzdy

   Další změny v této oblasti

   Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než Změny

   v zákoně o daních z příjmů nejnižší úroveň zaručené mzdy)

     Rozšíření příjmů od daně osvobozených - § 6 odst.9 písm. w)

     Změny v § 38g odst. 1 a odst. 2 ZDP

     Parametrické změny v ZDP

     rozhodný příjem pro vznik účasti na NP a srážková daň

   4 násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění

 Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v r. 2023

 ve všech souvislostech

 Formuláře -  závazné  a doporučené

          Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení

          Stručně o ročním zúčtování 

4)   Změny v nemocenském pojištění, sociálním zabezpečení a důchodovém pojištění

    -   Změny od 1. 12.2022 - poskytování  otcovské poporodní péče

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce – účinnost vázána na účinnost ZP
 • nové redukční hranice pro rok 2023
 • maximální vyměřovací základ v roce 2023
 • další parametrické změny
 • změny od 1.1.2023 -  zdravotnický záchranář – odchod  do důchodu dříve, zvýšení sazeb  u zaměstnavatelů těchto zaměstnanců

 

     5)     Parametrické změny vezdravotním pojištění

 • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 

      6)     Změny v oblasti srážek ze mzdy

 •      paušální náhrada nákladů při exekuci
 •      Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb. podmínky pro uplatnění,
 •      Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
 •      Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 •       Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce

       7)     Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

       8)     Další změny k datu konání semináře

                Např. vyhláška o cestovních náhradách v r. 2023

       9)     Dotazy a diskuse

 

Přednáší:      Ing. Růžena  K L Í M O V Á,  výborná lektorka mzdového účetnictví

   Termín:     22. února 2023  ( středa )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                      i  online

       Cena:     2100,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Mzdová účtárna –změny v oblasti mzdové a personální agendy – teoreticky i prakticky v roce 2023 --školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy