ABECEDA PERSONALISTY V ROCE 2023 – PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Datum zahájení:
13. březen 2023, 08:30
Datum ukončení:
13. březen 2023, 15:00
Kód:
67854
Cena:
2299.00 CZK (včetně DPH)

Popis

PODROBNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

Datum konání:13. března 2023

Časový harmonogram:

8.30 – 15.00 – odborný program

 

Lektor:

Zdeněk KŘÍŽEK

Specialista na personální a mzdovou agendu. Působil ve vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení, nyní se věnuje konzultační činnosti, zkušený lektor.

 

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

 

Cíl webináře:

Objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění a to podle posledních právních předpisů pro rok 2023.

Komu je určeno: 

Webnář je určen pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a další, které zajímá vedení personální agendy a další pracovněprávní záležitosti.

 

Program školení:

1. Personální agenda – povinnosti zaměstnavatele:

 • vedení osobní evidence
 • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání
 • co vyžadovat za osobní údaje, co nelze vyžadovat
 • osobní spis , ochrana osobních údajů 
 • doporučené postupy a vzory
 • vnitřní firemní předpisy, organizační řád, pracovní řád, vnitřní předpis o kamerovém systému, vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd...
 • povinnosti zaměstnavatele a personalisty – před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců, v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím )
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce
 • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.

2. Zákon o pracovnělékařské službě – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance:

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě,
 • zařazení zaměstnanců
 • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby
 • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek
 • vstupní pracovně lékařské prohlídky a případné zrušení u kategorií I (zásadní změna – bude-li schváleno)
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení  pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele

3. Zákoník práce ve vazbě na občanský zákoník

4. Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a Směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách

 • uzavírání pracovněprávních vztahů
 • závislá práce
 • nelegální práce
 • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy
 • druh práce
 • místo nebo místa výkonu práce
 • doba uzavírání pracovního poměru
 • zkušební doba
 • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • dohody o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti, odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“, účast na pojištění, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce.
 • změny pracovního poměru
 • přeložení zaměstnance
 • pracovní cesty zaměstnanců
 • dočasné přidělení
 • návrat do práce po uplynutí překážek v práci
 • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době – dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru
 • postupy při doručování písemností a možné formy
 • výtka zaměstnavatele zaměstnanci

5. Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání
 • agenturní zaměstnání
 • povinnost evidovat občany EU a cizince, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance,

6. Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby, rovnoměrná pracovní doba, nerovnoměrná pracovní doba, směnné provozy
 • konto pracovní doby
 • práce z domova – poznatky z praxe
 • pružné rozvržení pracovní doby
 • dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovost
 • dovolená a její určování a následné poskytování v roce 2023 – základní nejdůležitější informace z pohledu personalisty a vedoucích zaměstnanců
 • převádění dovolené z roku do roku, krácení dovolené, přerušení dovolené, dovolená za odpracované dny, proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené, smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci – na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce , praktické zkušenosti, systém podpory při zavedení částečné práce tzv. Kurzarbeit, důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance
 • Nařízení vlády 590/2006 Sb.
 • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu
 • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné,
 • náhrady škody v roce 2022
 • pracovní úrazy, evidence PÚ, odškodňování PÚ a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti
 • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty
 • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy, povinnosti personalistů

7. Odměňování zaměstnanců – důležité základní informace pro personalisty

 • zařazování zaměstnanců
 • mzda, plat, mzdový výměr, platový výměr, právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy, smluvní mzda, zaručená mzda, co není mzdou, platem, obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu
 • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí, další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu, prémie, odměny, osobní příplatky, příplatek za odpolední směnu, odměna za pracovní pohotovost
 • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek
 • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti

8. Zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců, nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu
 • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění
 • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, další možnosti stravování zaměstnanců

 

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. 

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.


Zarezervovat kurz: ABECEDA PERSONALISTY V ROCE 2023 – PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Přiřazené tagy