Tisk

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací r.2023 – Aktuality v dani z příjmů a souvisejících zákonech právnických osob v roce 2024--- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Datum zahájení:
21. únor 2024, 08:30
Datum ukončení:
21. únor 2024, 13:30
Kód:
VS: 24002

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2023.

Aktuality v dani z příjmu právnických osob v roce 2024 a souvisejících zákonech.

 

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat

daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného

přiznání on-line  budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový

základ tak, aby účastníci dokázali sami sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických

osob za rok 2023.

 

Program semináře:

 • Teoretická část- ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů
 • právnických osob za rok 2023 příspěvkových organizací - problematika příjmů, které vstupují
 • do daňového základu a které jsou osvobozeny, uplatnění daňově uznatelných nákladů,
 • odčitatelných položek včetně odpočtu dle §20 odst.7 pro veřejně prospěšné poplatníky a slev na dani.
 • Součástí budou i upozornění na sporná ustanovení a aktuality pro rok 2024.
 •  
 • Praktická část– příklad na zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace
  • úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských
  • činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené  v souvislosti s prováděním těchto činnosti
  • jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
  • osvobozené příjmy
  • příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání
  • vyplnění jednotlivých řádků s příslušným komentářem v přiznání přímo přes přes interaktivní
  • formulář dostupný na www.mojedane.czs posluchači s údaji příkladu
  • možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním
  • k dani z příjmů právnických osob

 

Přednáší:     Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce, 

           specialistka na účetnictví neziskové sféry   

Termín:     21. února 2024 / středa / od 8.30 / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                   i  ONLINE

       Cena:    2100,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací r.2023 – Aktuality v dani z příjmů a souvisejících zákonech právnických osob v roce 2024--- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy