Tisk

Zákon o registru smluv – školení je připraveno na základě požadavku našich klientů---školení se uskuteční prezenčně i online---

Datum zahájení:
23. duben 2024, 08:30
Datum ukončení:
23. duben 2024, 13:30
Kód:
VS: 24004

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Anotace:

Zákon o registru smluv je účinný od 1. července 2016 – na školení budou představeny základní tipy při jeho aplikaci. Zároveň upozorníme na časté chyby a doporučíme praktické postupy. Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého! Sankcí za nesplnění zveřejnění smluv je jejich neplatnost. Ačkoliv je zákon poměrně krátký vzbuzuje celou řadu otázek a výklady k jednotlivým ustanovením se liší.

 

Cílem kurzu je představit základní pravidla a postupy při dodržování zákona a prakticky ukázat, jak se smlouva do Registru vkládá. Vše bude vysvětleno srozumitelně, prakticky, a to včetně ukázek (vkládání, oprava smlouvy, znepřístupnění záznamu).

 

Cílová skupina:  všichni, kdo se chtějí orientovat v pravidlech, které zákon o registru smluv stanovuje (úředníci státní správy, školských zařízení, příspěvkových organizací, podnikatelé atd.).

 

Obsah školení:

 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv:
 • smysl a účel,
 • vazba na ostatní právní předpisy.
 • novely zákona a praxe.
 • Povinné subjekty:
 • kdo musí smlouvu zveřejnit,
 • za jakých podmínek musí smlouvu zveřejnit.
 • Časté chyby a omyly.
 • Zveřejňované smlouvy – způsob, rozsah a forma zveřejnění.
 • Posuzování hodnoty předmětu smlouvy.
 • neplatnost jako sankce za nezveřejnění.
 • Diskuse, otázky.

 

 

Přednáší:      Mgr. Ing. Tezeza K R U P O V Á Ph.D.,  lektorka seminářů k tzv. novému občanskému zákoníku a práva obecně – zejména pro ekonomické a neprávní profese. V současné době je zaměstnána jako vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů na Odboru střetu zájmů a boje proti korupci MS Praha

 

   Termín:     23. dubna 2024  ( úterý )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i online

       Cena:     2400,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení: 9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Zákon o registru smluv – školení je připraveno na základě požadavku našich klientů---školení se uskuteční prezenčně i online---

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy