Tisk

Mzdová účtárna - změny ve mzdách a personalistice v roce 2024 --- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Datum zahájení:
25. leden 2024, 08:30
Datum ukončení:
25. leden 2024, 13:30
Kód:
VS: 10724

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

Změny v r. 2024 ve mzdách a personalistice

 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Minimální mzda ve všech souvislostech -
  • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • správné postupy při poskytování příspěvku na stravné v r. 2024
  • změny v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)
  • zrušení některých daňových slev
  • omezení benefitů
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
  • nové redukční hranice pro rok 2024
  • maximální vyměřovací základ v roce 2024
  • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • chráněný účet dlužníka
  • náhradní výživné
  • paušální náhrada za exekuční srážku –
  • nezabavitelná částka v roce 2024
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • povinnosti zaměstnavatele při insolvenci zaměstnance
 • Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce
 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce (§ 241)
 • Práce na dálku (§ 317)
 • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Další změny k datu konání semináře
 • Náhrada za ztrátu na výdělku po ukončení DPN – zvýšení jen o 360 Kč
 • Zvýšení rodičovského příspěvku
 • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl
 • Změny u DPP od 1.7.2024
 • Dotazy a diskuse

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ(odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví,

specialistka personální agendy)

   Termín:    25. ledna 2024 / čtvrtek/ od 8.30  / 8.00 prezence/

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                   i online

         Cena:   2400,-Kč /včetně DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Mzdová účtárna - změny ve mzdách a personalistice v roce 2024 --- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy