Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovateli seminářů SALVEA (IČ: 62708775) nebo NOVATIS s.r.o. (IČ:27509974) a účastníky na jimi pořádaných vzdělávacích akcí

 

Účinnost: od 20.12.2020

 

Přihlášky k účasti

přihlášky k účasti na přednášky, semináře a kurzy přijímáme:

prostřednictvím těchto webových stránek

e-mailem

faxem nebo poštou

případně telefonicky na 727855400 nebo 722546496

zaslané přihlášky jsou závazné – odesláním přihlášky potvrzujete souhlas s našimi obchodními podmínkami. S ohledem na fakt, že ověřitelný souhlas s našimi obchodními podmínkami a ověřitelný souhlas se zpracováním osobních údajů je pouze přes zaslání přihlášky přes www.seminare-pardubice.cz, tak budete na konci mailové či telefonické komunikace vyzváni k zaslání přihlášky přes rezervační systém na www.seminare-pardubice.cz 

objednávky zařazujeme dle termínu doručení do úplného obsazení

Potvrzení přihlášek

Pokud objednáte vzdělávací akce prostřednictvím www.seminare-pardubice.cz, bude vám potvrzena přihláška mailem

Pokud objednáte vzdělávací akce formou e-mailu, bude Vám po zpracování objednávky zasláno potvrzení

U objednávek zaslaných faxem nebo poštou uveďte svůj telefonický kontakt a mail, abychom se s Vámi mohli spojit

U telefonických objednávek Vám bude potvrzení sděleno ihned, nezasíláme písemné potvrzení. Nicméně v případě telefonických objednávek vám bude sděleno, abyste zaslali přihlášku přes náš rezervační systém.

Úhrada a způsob platby

Úhrada vložného se provádí hotovostním či bezhotovostním způsobem. Hotovostní úhrada probíhá při prezenci před zahájením semináře. U prezenčních seminářů preferujeme hotovostní platby. Pokud probíhá akce ve webinářové podobě, tak jedinou akceptovatelnou platební podmínkou je bankovní převod. Nehraďte prosím zálohově, tj. před konáním webináře. Po webináři vám bude mailem zaslána faktura se 14denní splatností.

Stornovací podmínky

Bezplatné storno objednávky (přihlášky) přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce, po tomto termínu je přihlášený zájemce povinen uhradit plnou cenu.

Storno v den konání akce, případné storno v průběhu akce nebude akceptováno.

Pokud se přihlášený zájemce na seminář nemůže účastnit, vyšlete náhradníka. Pokud se přihlášený neomluví ve lhútě pěti a více pracovních dnů před konáním akce a na seminář nedorazí, tak mu bude fakturována plná cena. Případné neuhrazení faktury bude řešeno právní cestou. Stornovací podmínky jsou shodné pro vzdělávací akce v prezenční i webinářové podobě.

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení vzdělávací akce z provozních důvodů (v takovýchto případech Vám bude již uhrazené vložné vráceno v plné výši)

Veškeré změny Vám dáme písemně nebo telefonicky na vědomí – prosíme proto o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce

Školení

Prezence účastníků probíhá 1/2 hodiny před vlastním zahájením (pokud není uvedeno jinak) – žádáme Vás, abyste ostatní účastníky nerušili svým pozdním příchodem

Součástí ceny všech školení (účastnického poplatku) je drobné občerstvení (minerální voda, káva, čaj, chlebíček event.bageta a sladký koláč)

Pro nepřihlášené účastníky seminářů občerstvení negarantujeme. Součástí ceny za školení jsou podkladové materiály a psací potřeby.

Pro vzdělávací akce ve webinářové podobě neposkytujeme žádné občerstvení ani podkladové materiály v listinné podobě. Podkladové materiály poskytnuté lektorem zasíláme přihlášeným účastníkům elektronickou cestou. U webinářů otevíráme webinářovou místnost 1/2 hodiny před zahájením výkladu lektora.

Označení účastníka webináře ve webinářovém systému ZOOM

Každý účastník webináře je při přihlašování do webinářové místnosti vyzván systémem ZOOM, aby napsal své jméno. Jako organizátor webináře požadujeme, aby toto označení účastníka bylo v souladu s přihláškou na webinář a jednoznačně nám umožňovalo identifikaci účastníka. V tomto ohledu požadujeme, aby obsahovalo příjmení účastníka a případně ještě jméno zaměstnavatele. Pokud budou účastníci webináře přihlášení pod jakýmkoli pro organizátora neidentifikovatelným označením, tak jim bude okamžitě zablokován příjem webináře a budou odstraněni z webinářové místnosti.

Abychom předešli případným diskuzím ohledně způsobu označení účastníka, tak nám dovolte výše uvedené popsat na jednoduchém příkladu. Evidujeme přihlášku účastníka Pavla Matuly z firmy Ultralexus s.r.o. Jak by měl být tento klient označen ve webinářové místnosti?  Jako vhodné označení tohoto účastníka mohou být např. Matula, Matula Pavel, Pavel Matula, Matula Ultralexus, Pavel Matula Ultralexus. Jako nevhodné a neakceptovatelné mohou být označení např. 0026899, Pavlík, Pavel, Pavel M., účetní, obchodník atd. V tomto případě bude takový účastník odstraněn z webinářové místnosti.

Zároveň nám dovolte ještě popsat, jak se lze přejmenovat v průběhu webináře…..Pokud jste se již přihlásili do webinářové místnosti pod neidentifikovatelným jménem, tak webinářový systém ZOOM kdykoli v průběhu webináře umožňuje změnu jména. Přejmenovat se lze tak, že v záložce participants /účastníci/ najedete myší na svoje jméno/např. na vámi uvedený, ale pro nás nečitelný nick 0027899 a kliknete na ikonu „more“ /další/. Po kliknutí na ikonu More se objeví ikona „rename“ /přejmenovat/ a zde do volné kolonky uvedete identifikovatelné pojmenování vaší osoby případně i organizace, kterou zastupujete. Pozn. kolonka je velmi dlouhá a lze do ní klidně napsat jméno, příjmení i zaměstnavatele, tak aby bylo vše jasné.

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které je organizátor vzdělávací akce SALVEA (IČ: 62708775) nebo NOVATIS s.r.o. (IČ:27509974) oprávněn zpracovat:

jméno, příjmení, titul, název zaměstnavatele, kontaktní adresu, číslo telefonu, emailový kontakt. Udělený souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů je subjektem vydán do konání vzdělávací akce a poté na uplanutí promlčecích lhůt vyplývajících ze smluvního vztahu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení zákazníci,

SALVEA (IČ: 62708775)je správcem osobních údajů /dále jen podnik/. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu a principu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a s tím souvisejícími právními předpisy.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů podnikem se, prosím, obraťte na Mgr. Marii Zdražilovou, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proč jsou tyto osobní údaje podnikem zpracovávány?

Podnik zpracovává osobní údaje zákazníků na základě dříve uzavřeného nebo současně uzavřeného smluvního vztahu /nejčastěji objednávky na poskytnutí vzdělávacích služeb prostřednictvím účasti na jím pořádaných seminářích? Při objednávce těchto služeb přes stávající www.seminare-pardubice.cz je součástí objednávky též i informace o způsobu zpracování osobních údajů objednatele. V návaznosti na to podnik vede databázi zákazníků a jejich kontaktních údajů za účelem marketingu, fakturace a vedení účetnictví či případně za účelem vymáhání neuhrazených pohledávek.

Co podnik opravňuje ke zpracování osobních údajů?

Podnik je oprávněn zpracovat osobní údaje za účelem řádného vyřízení smluvního vztahu, pro případy ukládané zákonem a pro vlastní marketingovou činnost

Jaké osobní údaje podnik zpracovává?

Podnik zpracovává následující osobní údaje zákazníka, které poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodání vzdělávacích služeb a to zejména v tomto rozsahu:

a) Identifikační údaje klienta, tj. účastníka vzdělávací akce: jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu. Případně jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu jiné osoby, která přihlašuje svoje kolegy na vzdělávací akci.

b) Vedlejší popisný údaj: číslo bankovního spojení

Z výše uvedeného vyplývá, že podnik nezpracovává žádné citlivé údaje.

Komu může podnik zpřístupnit osobní údaje?

Klient bere na vědomí, že podnik je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

a)     Subjektům nebo orgánům, které jsou na základě obecně závazného právního předpisu k tomu oprávněny

b)    Zpracovateli, se kterým podnik spolupracuje za účelem zajištění obchodního modelu /případně správce www stránek, externí účetní atd./

V jaké podobě podnik zpracovává osobní údaje?

Podnik zpracovává údaje v elektronické a listinné podobě.

Jak dlouho bude podnik uchovávat osobní údaje?

Podnik bude osobní údaje zákazníka uchovávat a zpracovávat po dobu trvání obchodního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění práv ze smluvního vztahu.

Zákazník a jeho práva?

Klient je oprávněn po podniku žádat informace o zpracování osobních údajů, které je mu podnik povinen předat. Kromě toho je zákazník oprávněn požadovat opravu, případně doplnění svých osobních údajů, výmaz či jakkoli omezit zpracování /na druhou stranu požadavek klienta nesmí jít proti vůli závazného opatření adresovanému správci/. Klient zároveň může vznést námitku ke způsobu zpracování.

 

Informace je závazná od 25.5.2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení zákazníci,

NOVATIS s.r.o.(IČ: 27509974je správcem osobních údajů /dále jen podnik/. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu a principu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a s tím souvisejícími právními předpisy.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů podnikem se, prosím, obraťte na Ing. Vladimíra Zdražila, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proč jsou tyto osobní údaje podnikem zpracovávány?

Podnik zpracovává osobní údaje zákazníků na základě dříve uzavřeného nebo současně uzavřeného smluvního vztahu /nejčastěji objednávky na poskytnutí vzdělávacích služeb prostřednictvím účasti na jím pořádaných seminářích? Při objednávce těchto služeb přes stávající www.seminare-pardubice.cz je součástí objednávky též i informace o způsobu zpracování osobních údajů objednatele. V návaznosti na to podnik vede databázi zákazníků a jejich kontaktních údajů za účelem marketingu, fakturace a vedení účetnictví či případně za účelem vymáhání neuhrazených pohledávek.

Co podnik opravňuje ke zpracování osobních údajů?

Podnik je oprávněn zpracovat osobní údaje za účelem řádného vyřízení smluvního vztahu, pro případy ukládané zákonem a pro vlastní marketingovou činnost

Jaké osobní údaje podnik zpracovává?

Podnik zpracovává následující osobní údaje zákazníka, které poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodání vzdělávacích služeb a to zejména v tomto rozsahu:
a) Identifikační údaje klienta, tj. účastníka vzdělávací akce: jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu. Případně jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu jiné osoby, která přihlašuje svoje kolegy na vzdělávací akci.

b) Vedlejší popisný údaj: číslo bankovního spojení

Z výše uvedeného vyplývá, že podnik nezpracovává žádné citlivé údaje.

Komu může podnik zpřístupnit osobní údaje?

Klient bere na vědomí, že podnik je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

a)     Subjektům nebo orgánům, které jsou na základě obecně závazného právního předpisu k tomu oprávněny

b)    Zpracovateli, se kterým podnik spolupracuje za účelem zajištění obchodního modelu /případně správce www stránek, externí účetní atd./

V jaké podobě podnik zpracovává osobní údaje?

Podnik zpracovává údaje v elektronické a listinné podobě.

Jak dlouho bude podnik uchovávat osobní údaje?

Podnik bude osobní údaje zákazníka uchovávat a zpracovávat po dobu trvání obchodního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění práv ze smluvního vztahu.

Zákazník a jeho práva?

Klient je oprávněn po podniku žádat informace o zpracování osobních údajů, které je mu podnik povinen předat. Kromě toho je zákazník oprávněn požadovat opravu, případně doplnění svých osobních údajů, výmaz či jakkoli omezit zpracování /na druhou stranu požadavek klienta nesmí jít proti vůli závazného opatření adresovanému správci/. Klient zároveň může vznést námitku ke způsobu zpracování.

 

Informace je závazná od 25.5.2018

 

 

 

.