Tisk

Příprava mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací-jak si zkontrolovat její správnost a úplnost? Aktuality a chyby v účetnictví. Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací-- školení bude prezenčně/on-line

Datum zahájení:
30. květen 2024, 08:30
Datum ukončení:
30. květen 2024, 13:30
Kód:
VS: 24016

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Program:

 

Příprava mezitímní účetní závěrky

 – jak si zkontrolovat její správnost a úplnost?

Seznámení s užitečnými kontrolními vazbami k rozvahovým a výsledkovým účtům. Upozornění na časté chyby v zůstatcích vybraných účtů.

Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací.

Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací

 

Praktické metodické rady k přípravě čtvrtletní účetní závěrky příspěvkové organizace.

 

Přehled témat:

  1. Legislativní rámec a základní zásady k účetní závěrce
  2. Kontrola správnosti jednotlivých rozvahových účtů a jejich vzájemná provázanost s jinými rozvahovými či výsledkovými účty
  3. Vazba nákladů a výnosů ze čtvrtletní závěrky na roční plán
  4. Kontrola správnosti a úplnosti účetní závěrky jako součást následné finanční kontroly
  5. Nakládání s fondy, legislativa k tvorbě a čerpání fondů, kontrolní mechanismy
  6. Praktické příklady účtování o majetku a fondech
  7. Upozornění na časté chyby
  8. Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací
  9. Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací   

 

Přednáší:    Ing. Daniela Burianová, LL.M. auditorka, daňová poradkyně

   Termín:    30. května 2024  ( čtvrtek )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484,

                    Pardubice i ONLINE

       Cena:    2200,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

www.seminare-pardubice.cz

 

 

 


Zarezervovat kurz: Příprava mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací-jak si zkontrolovat její správnost a úplnost? Aktuality a chyby v účetnictví. Informace o připravovaných změnách v účetnictví příspěvkových organizací-- školení bude prezenčně/on-line

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy